Ffôn: 01554 773710

Gwybodaeth am Fynwent Ardal Llanelli

Map o’r Fynwent

Mae copïau printiedig ar gael o swyddfa’r fynwent a cheir mapiau graddfa fawr ar sawl hysbysfwrdd a leolir mewn gwahanol fannau ar draws y fynwent.

Llanelli District Cemetery Map