Ffôn: 01554 773710

Gwybodaeth am Fynwent Ardal Llanelli

Treftadaeth

Mewn cydweithrediad â Threftadaeth Cymunedol Llanelli mae’r Awdurdod Claddedigaeth wedi gosod dau blac deongliadol yn nhiroedd y fynwent.

Heritage – Llanelli District Cemetery

Mae un panel yn darlunio hanes tiroedd y fynwent tra bod y llall yn adrodd hanes bywyd sawl person enwog o Lanelli sydd wedi’i gladdu yn y fynwent.