Ffôn: 01554 773710

Gwybodaeth am Fynwent Ardal Llanelli

Beddau Rhyfel

Mae nifer o Feddau Rhyfel yn y fynwent, ac mae‘r rhain yn cael eu cynnal a chadw gan Gomisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad.

Mae manylion pellach am y beddau rhyfel ym Mynwent Ardal Llanelli ar gael ar wefan Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad..