Ffôn: 01554 773710

Ardaloedd Claddu

Beddau Lawnt

Sefydlwyd beddau lawnt er mwyn creu ardal gladdu sy’n hawdd ei chynnal.

Beddau Lawnt – Fynwent Ardal Llanelli

Caniateir cofebion steil lawnt wrth ben y bedd yn unig. Rhaid cadw’r mannau glaswelltog o gwmpas y gofeb ac ar wyneb y bedd yn glir o flodau a chofroddion fel ei bod hi’n bosibl torri’r glaswellt a chynnal a chadw’r tir heb rhwystr.