Ffôn: 01554 773710

Trosolwg o’r Fynwent

Y Fynwent

Mae cyfleusterau’r fynwent yn cynnwys y bloc gweinyddol lle y ceir toiledau a thoiledau i’r anabl ynghyd â maes parcio

The Cemetery – Llanelli District Cemetery

Mae meysydd parcio i ymwelwyr, seddi cyhoeddus, biniau sbwriel, tapiau dwr, hysbysfyrddau cyhoeddus a phaneli dadansoddi treftadaeth wedi’u lleoli mewn mannau allweddol yn y tiroedd. Mae’r fynwent yn hygyrch i bawb

Mae safle’r fynwent yn un weddol fryniog gyda rhwydwaith o lonydd sy’n addas i draffig llinell-sengl. Rydym yn defnyddio system un-ffordd a chyfyngu cyflymdra i 5 m.y.a. ar bob lôn.