Ffôn: 01554 773710

Croeso

Dros y blynyddoedd mae Mynwent Ardal Llanelli wedi ehangu ac erbyn heddiw mae’n safle 34 erw, o dan reolaeth Cyd-Awdurdod Claddedigaeth Llanelli. Mae’r fynwent yn diwallu anghenion preswylwyr ardaloedd Tref a Gwledig Llanelli.

Ein gweledigaeth: “I ddarparu adnoddau o safon, sy’n gynaliadwy ac yn arloesol ac i ymateb i anghenion yr unigolyn”.

Rydym yn ymhyfrydu yn y ffaith ein bod yn darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’r cwsmer, ac am anelu at barhau i ddatblygu’r fynwent fel y gallwn gynnig dewis i bawb.

Mae dros 22,000 o feddau yn y fynwent 34 erw, gyda rhai claddedigaethau’n dyddio’n ôl i 1850.

Mae ein capel wedi’i leoli yn y fynwent ac mae lle yno i hyd at 80 o bobl

Mae claddedigaeth rhywun agos yn ddigwyddiad emosiynol a sensitif, a’n blaenoriaeth ni yw sicrhau ein bod yn cwrdd â’ch gofynion chi.